Wanneer kiest u voor tijdelijke versterking op uw school?
U heeft als schoolleider geen behoefte aan coaching of advies, maar u zou simpelweg geholpen zijn met extra handen binnen de staf:
Wellicht is er uitval, geen ruimte meer binnen de formatie of de taken vereisen specifieke kennis van een ib'er of directeur.
U wilt vanuit een helikopterview uw organisatie sturen, maar door de talloze 'brandjes', personele uitdagingen en praktische facilitaire randzaken komt u te weinig toe aan uw voornaamste taken en ambities als schoolleider of intern begeleider.

Onderwijs op adem kan tijdelijk en vraaggestuurd uw managementteam verlichten, met een gezicht of juist achter de schermen. Versterking aangepast op jullie visie en wensen.

Enkele voorbeelden:
Inhoudelijk, meestal gericht op zorg en kwaliteit:
- Innovaties helpen implementeren
- Borgen van beleid/kwaliteit
- Coaching gericht op leerkracht, team of IB
- Zorgstructuur opzetten of coördineren (interim IB)
- Onderzoek
Praktisch, meestal gericht op 'papieren tijgers' en organisatie:
- (Her)schrijven van plannen, protocollen, gids etc 
- Organiseren van studiedagen, evenementen etc
- Subsidieaanvragen 
- Aanvragen zorgtrajecten 
- Didactisch onderzoek

Dit zijn enkele voorbeelden.
Opdrachten kunnen ook een combinatie zijn van meerdere taken en kunnen zowel langdurig als zeer kortdurig zijn.